Dyrektor Zarządzający

Miejsce pracy Warszawa
Wynagrodzenie otwartość na oczekiwania
Rodzaj zatrudnienia umowa o pracę / B2B
Region Warszawa (mazowieckie)
Opis oferty Naszym klientem jest międzynarodowa firma produkcyjna, działająca globalnie w 40 krajach, wywodząca się z Niemiec.
Zakres obowiązków
 • Formułowanie, opisywanie i wdrażanie trwałych działań w celu osiągnięcia wszystkich krótko-, średnio- i długoterminowych celów firmy (z uwzględnieniem wytycznych spółki matki)
 • Prowadzenie działalności operacyjnej, w tym odpowiedzialność za powiązany budżet i wyniki
 • Proaktywne otwieranie nowych rynków/klientów i kanałów sprzedaży, koordynowanie i wspieranie przetwarzania rynków w całej Grupie
 • Zarządzanie istniejącymi klientami i pozyskiwanie nowych.
 • Ciągłe monitorowanie rozwoju rynku, odpowiednich kanałów sprzedaży i trendów.
 • Reprezentowanie firmy wewnątrz i na zewnątrz.
 • Pełne zarządzanie ekonomiczne spółką z wykorzystaniem zdefiniowanych w tym celu KPI i instrumentów analitycznych, we współpracy z Dyrektorem Sprzedaży Holdingu, a także kontaktami w innych obszarach Holdingu.
 • Biznesowe i dyscyplinarne przywództwo dl osób pracujących w firmie.
 • Praca nad specjalnymi projektami zarządczymi w spółce macierzystej.
Poszukiwane kompetencje
 • Kilkuletnie doświadczenie na kierowniczych stanowiskach  w spółce handlowej w branży elektrotechnicznej lub energetycznej oraz  doświadczenie we współpracy międzynarodowej w zarządzaniu organizacją, projektami i personelem
 • Zdolność do samodzielnego myślenia procesowego i analitycznego
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, dodatkowo znajomość języka niemieckiego będzie plusem.
 • Znajomość nowoczesnych zasad i kanałów marketingu ( druki , publikacje , social media itp.)
 • Wykształcenie wyższe : techniczne lub ekonomiczne/biznesowe
 • Gotowość do podróżowania
Oferujemy
 • Otwartość na oczekiwania finansowe kandydata oraz formę zatrudnienia
 • Dużą samodzielność w spółce o międzynarodowym zasięgu
 • Niezbędne narzędzia pracy w tym samochód służbowy (klasa wyższa)

 

List motywacyjny i cv prosimy składać w języku angielskim .

Data ostatniej modyfikacji czwartek, 7 kwietnia 2022