Kierownik Działu Kadr i Płac (firma produkcyjna)

Miejsce pracy Kraków
Wynagrodzenie do ustalenia, otwartość na oczekiwania
Rodzaj zatrudnienia umowa o pracę / B2B
Region Kraków (małopolskie)
Opis oferty Naszym klientem jest firma produkcyjna, zatrudnienie powyżej 500 osób.
Zakres obowiązków
 • Kierowanie oraz wsparcie pracy zespołu kadrowo-płacowego
 • Koordynacja procesów kadrowych (zapewnienie terminowego i zgodnego z przepisami przygotowania sprawozdań oraz deklaracji, m.in. do US, GUS, ZUS, PPK, rozliczenia umów, urlopów, rozliczenia czasu pracy)
 • Nadzór i prowadzenie dokumentacji związanej z nawiązywaniem, przebiegiem i rozwiązywaniem stosunku pracy
 • Kontrola poprawności naliczania wynagrodzeń ze stosunku pracy i tytułu umów cywilnoprawnych oraz zasiłków i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
 • Nadzór oraz prowadzenie spraw ubezpieczeniowych pracowników
 • Odpowiedzialność za śledzenie obowiązujących przepisów / stanu prawnego i inicjowanie niezbędnych zmian
 • Uczestniczenie w kreowaniu oraz zrealizowanie polityki personalnej zgodnie ze strategią firmy, wspieranie realizacji celów strategicznych firmy
 • Sporządzanie raportów, sprawozdań, zestawień na potrzeby zewnętrzne i wewnętrzne (m.in. do Planu Rzeczowo-Finansowego oraz bilansu rocznego)
 • Bieżąca analiza, inicjowanie i wdrażanie projektów mających na celu usprawnienie procesów kadrowo – płacowych
Poszukiwane kompetencje
 • Wykształcenie wyższe w zakresie ekonomii, finansów, HR lub prawa
 • Min. 5 lat doświadczenie w obszarze kadr i płac
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem - wysokie kompetencje menedżerskie
 • Doświadczenie w pracy na systemach kadrowo-płacowych
 • Wiedza z zakresu przepisów Kodeksu Pracy, aktualnych regulacji podatkowych, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, zagadnień z obszaru ochrony danych osobowych
 • Dobra organizacja pracy i umiejętność rozwiązywania problemów
 • Bardzo mile widziane doświadczenie w firmie produkcyjnej oraz projektowe w integracji różnych systemów
Oferujemy
 • otwartość na oczekiwania finansowe kandydatki/kandydatka
 • dodatkowe premie za realizacje zadań
 • niezbędne narzędzia pracy
 • dużą samodzielność
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
Data ostatniej modyfikacji czwartek, 16 marca 2023