Samodzielna księgowa z językiem niemieckim

Miejsce pracy Wrocław
Wynagrodzenie 11 000 - 12 000 PLN brutto
Rodzaj zatrudnienia umowa o pracę
Województwo Wrocław (dolnośląskie)
Opis oferty Naszym klientem jest międzynarodowa organizacja
Zakres obowiązków
 • sporządzanie sprawozdań finansowych według określonych standardów
 • dekretowanie i księgowanie dokumentów,
 • księgowanie i wyliczenia rezerw, wycen walutowych, podatku odroczonego, rozliczeń międzyokresowych kosztów itp.,
 • prowadzenie ewidencji księgowych i uzgadnianie ich z kontami księgi głównej,
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdanie raportów na potrzeby wewnętrzne oraz dla instytucji zewnętrznych,
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, NBP),
 • przygotowywanie przelewów bankowych i księgowanie wyciągów bankowych, uzgadnianie sald
 • prowadzenie procedur księgowych i dokumentacji księgowej według obowiązującej w jednostce polityki rachunkowości;
 • zakładanie i prowadzenie ksiąg rachunkowych;
 • prowadzenie ewidencji rozrachunków, rozliczanie inwentaryzacji
 • przyjmowanie, sprawdzanie oraz kwalifikowanie dowodów księgowych do ujęcia w księgach rachunkowych;
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i sprawozdań finansowych na potrzeby zarządu;
 • współpraca z innymi działami organizacji w zakresie księgowości;
 • wycena aktywów i pasywów zgodnie z przyjętymi zasadami przedsiębiorstwa.
 • współpraca z audytorami w trakcie badania sprawozdania oraz audytów zewnętrznych i wewnętrznych
Poszukiwane kompetencje
 • doświadczenie na stanowisku samodzielnej księgowej min 2 lata
 • dobra znajomość języka niemieckiego : min. poziom B2 - kontakt z centralą firmy
 • zaangażowanie, odpowiedzialność
Oferujemy
 • wynagrodzenie podstawowe : 11 000 - 12 000 PLN brutto
 • wszystkie niezbędne narzędzia pracy
 • dużą samodzielność
 • pakiet benefitów
Data ostatniej modyfikacji czwartek, 1 kwietnia 2021